Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1782
Title: ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН У ФІНАНСОВІЙ АРХІТЕКТУРІ СВІТУ
Other Titles: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Authors: Савченко, Марина
Цибрій, Людмила
Keywords: міжнародний фінансовий центр
Гонконгська фондова біржа
HKMA
індекс Hang Seng
ринкова капіталізація
криптовалюта
SWOT-аналіз
Issue Date: 2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Series/Report no.: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ;
Abstract: Узагальнено погляди науковців на визначення поняття «міжнародний фінансовий центр», що дозволило сформулювати визначення сутності міжнародного фінансового центру. Визначено чинники, що впливають на формування міжнародного фінансового центру, до яких віднесено: сталу фінансову систему, стійку валюту, стабільність курсу, політичну та соціальну стабільність у країні, вигідне геогра- фічне положення, розвинену фінансову інфраструктуру, відкритість економіки для вільного руху капіталу тощо. Обґрунтовано роль міжнародних фінансових центрів у нарощуванні їх глобальної конкуренто- спроможності, досягненні більш високих рівнів економічного зростання, процвітання та соціального прогресу. Досліджено класифікацію міжнародних фінансових центрів. Визначено місце Гонконгського фінансового центру у фінансовій архітектурі світу. Здійснено діагностику основних параметрів сучасного стану Гонконгського фінансового центру: курсу USD/HKD, індексу ефективного обмінного курсу, зваженого за торгівлею, індексу Hang Seng, ринкової капіталізації тощо. Проведено SWOT-аналіз Гонконгського фінансового центру, що дозволив визначити його сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. За результатами проблеми його функціонування також запропоновано комплекс заходів для покращення конкурентоспроможності. Гонконг має сприятливе макроекономічне та інстуційне середовище, кваліфіковані кадри, є п’ятим за конкурентоспроможністю міжнародним фінансовим центром у світі. Проте має низький ступінь міжнародного елемента на внутрішньому фондовому ринку. Також є ризик втрати статусу «міжнародного фінансового центру», інші регіональні економіки, які мають більший доступ до міжнародних інвестиційних можливостей на фондовому ринку, такі як Сінгапур, можуть бути загрозою. Фінансовому центру варто зосередитися на подоланні наслідків коронавірусу, сприяти частці іноземних інвестицій в економіку, зробити комплекс заходів для подолання рецесії в країні, переглянути законодавчі, нормативні та податкові вимоги для сприяння розвитку, покращити якість життя, підтримувати його привабливість і стати передовим валютним центром Азії.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1782
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_Савченко_Цибрій_2021.pdfСтаття у науковому журналі "Галицький економічний вісник"5,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.