Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1788
Title: УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПІДХОДУ
Authors: САВЧЕНКО, МАРИНА
ШУТАК, ІГОР
Keywords: діагностика
комплексна діагностика
методи
показники
інтегральний підхід
АПК
агросектор
Issue Date: 2021
Publisher: Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Одним із дієвих інструментів забезпечення прийняття управлінських рішень є комплексна діагностика результатів діяльності підприємства. Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених питанням діагностики та оцінки діяльності підприємства, a також на широке висвітлення зазначених питань у навчальній фаховій літературі, питання методики й організації комплексної діагностики результатів діяльності підприємства на основі інтегрального підходу, потребують подальших досліджень з огляду на їх актуальність та складність проведення. Неоднозначність теоретичних положень і недостатність відповідних практичних розробок у цій області вказують на потребу в комплексному дослідженні теоретико-методологічних і практичних засад даної проблеми. В статті на основі дослідження стану АПК України виявлені тенденції його розвитку, серед яких: нарощення обсягів виробництва та експорту; значні інструменти підтримки агробізнесу державою; при зменшенні загального експорту продукції збільшення експорту продукції АПК з України; превалювання експорт агропродукції над імпортом тощо. Об’єктом для дослідження тенденцій економічної діяльності підприємств аграрного сектору вибрано господарська діяльність ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» – найпотужнішого виробника рослинних олій в Україні. Доведено, що у цілому діагностика результатів діяльності підприємства дозволила зробити висновок про нестабільність його фінансового стану. Аналогічний висновок отримано і у результаті діагностики банкрутства підприємства за дискримінантною моделлю, запровадженою «Порядком оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій». Авторами обґрунтовано потребу підприємств агропромислового сектору у інтегральному підході до комплексної діагностики результатів діяльності, який включає ключові індикатори за всіма напрямами, що можуть використовуватися не тільки для прийняття управлінських рішень, але й для моніторингу. Здійснена комплексна діагностика результатів діяльності підприємства на прикладі агропромислового підприємства Вінниччини – ПрАТ «Вінницький ОЖК» – за 2018-2020 рр.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1788
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_Савченко_Шутак_2021.pdfСтаття в Електронному науковому фаховому виданні «Адаптивне управління: теорія і практика»953,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.