Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1789
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСавченко, М. В.-
dc.contributor.authorШутак, І. А.-
dc.date.accessioned2021-11-01T10:45:21Z-
dc.date.available2021-11-01T10:45:21Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherУДК 330.3-
dc.identifier.otherhttps://doi.org/10.33271/ebdut/74.036-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1789-
dc.description.abstractАвторами в статті проаналізовано сучасний стан аграрного сектору еко- номіки України. Досліджено стан та тенденції функціонування і передумови розвитку під- приємств аграрного сектору економіки за 2014–2020 рр. Проведено аналіз обсягів ВВП сіль- ського, лісового та рибного господарства, експорту та імпорту аграрної продукції, суми бюд- жетних видатків на розвиток та підтримку аграрного сектору економіки, зайнятого населення в агробізнесі. Визначено місце та роль аграрного сектору економіки у створенні ВВП, за- гальному експорті країни. Продемонстровано основні тенденції державної підтримки під- приємств аграрного сектору. Новизна. Надано характеристику основним проблемам аграрного сектору, визначено його місце в економіці країни, що обумовлює його вплив на підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто позитивні та негативні чинники впливу держави та сучасних умов економічного стану на аграрний сектор економіки України. Визначено тенденції роз- витку аграрного сектору та виявлено проблеми, які уповільнюють ефективність трансформа- ційних та інтеграційних процесів. Практична значущість. Полягає у можливості застосування розроблених та наданих пропозицій щодо формування сучасних тенденцій розвитку аграрного сектору економіки в цілому, та окремих підприємств, зокрема, з метою підвищення ефективності їх господарю- вання, зростання рівня прибутковості та забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції. Отримані висновки та результати дослідження, а також надані методичні рекоме- ндації сприятимуть ефективному функціонуванню підприємств аграрного сектору економіки та збереженню лідируючих позицій України на світових ринках.en_US
dc.publisherDnipro University of Technologyen_US
dc.relation.ispartofseriesЕкономічна теорія;-
dc.subjectгалузьen_US
dc.subjectаграрний секторen_US
dc.subjectпідприємствоen_US
dc.subjectсучасні тенденціїen_US
dc.subjectпередумови розвиткуen_US
dc.subjectекспортen_US
dc.subjectімпортen_US
dc.subjectкоефіцієнт покриття імпорту експортомen_US
dc.subjectдержавна підтримкаen_US
dc.subjectагробізнесen_US
dc.subjectекпортоорієнтованістьen_US
dc.titleТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_Савченко_Шутак_2021.pdfСтаття в науковому збірнику376,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.