Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1789
Title: ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Authors: Савченко, М. В.
Шутак, І. А.
Keywords: галузь
аграрний сектор
підприємство
сучасні тенденції
передумови розвитку
експорт
імпорт
коефіцієнт покриття імпорту експортом
державна підтримка
агробізнес
екпортоорієнтованість
Issue Date: 2021
Publisher: Dnipro University of Technology
Series/Report no.: Економічна теорія;
Abstract: Авторами в статті проаналізовано сучасний стан аграрного сектору еко- номіки України. Досліджено стан та тенденції функціонування і передумови розвитку під- приємств аграрного сектору економіки за 2014–2020 рр. Проведено аналіз обсягів ВВП сіль- ського, лісового та рибного господарства, експорту та імпорту аграрної продукції, суми бюд- жетних видатків на розвиток та підтримку аграрного сектору економіки, зайнятого населення в агробізнесі. Визначено місце та роль аграрного сектору економіки у створенні ВВП, за- гальному експорті країни. Продемонстровано основні тенденції державної підтримки під- приємств аграрного сектору. Новизна. Надано характеристику основним проблемам аграрного сектору, визначено його місце в економіці країни, що обумовлює його вплив на підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто позитивні та негативні чинники впливу держави та сучасних умов економічного стану на аграрний сектор економіки України. Визначено тенденції роз- витку аграрного сектору та виявлено проблеми, які уповільнюють ефективність трансформа- ційних та інтеграційних процесів. Практична значущість. Полягає у можливості застосування розроблених та наданих пропозицій щодо формування сучасних тенденцій розвитку аграрного сектору економіки в цілому, та окремих підприємств, зокрема, з метою підвищення ефективності їх господарю- вання, зростання рівня прибутковості та забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції. Отримані висновки та результати дослідження, а також надані методичні рекоме- ндації сприятимуть ефективному функціонуванню підприємств аграрного сектору економіки та збереженню лідируючих позицій України на світових ринках.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1789
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_Савченко_Шутак_2021.pdfСтаття в науковому збірнику376,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.