Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1805
Title: ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ
Other Titles: Навчальний посібник
Authors: Волонтир, Л.О.
Зелінська, Л.В.
Потапова, Н.А.
Чіков, І.А.
Issue Date: 2020
Publisher: Вінницький національний аграрний університет
Abstract: У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у відповідності до програми курсу «Чисельні методи», який включає основи чисельних методів розв’язання математичних задач. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, числові приклади застосування методу, блок-схеми алгоритмів цих методів та програми на мові С++, перелік питань для контролю. окремим розділом складено тести для перевірки знань та вмінь по предмету та окремим розділом наведено практичні заняття з курсу. Посібник розрахований на студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Рекомендовано фахівцям з інформаційних технологій, а також викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1805
ISBN: ISBN 978-617-7789-18-4
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чисельні методи навчальний посібник.pdfНавчальний посібник11,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.