Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1813
Title: СТРУКТУРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
Authors: ВОЛОНТИР, Л.О.
ЗЕЛІНСЬКА, О.В.
ПОТАПОВА, Н.А.
Keywords: структуризація
нормативна вартість
сільськогосподарські угіддя
кластерний аналіз
апроксимація
прогнозування
Issue Date: 2020
Publisher: Вінницький національний аграрний університет
Abstract: У статті висвітлюються питання структуризації регіонів України за показниками грошової оцінки сільськогосподарських угідь. На основі даних Державної служби статистики України проведено аналіз структури сільськогосподарських угідь, який дозволив установити дольову частку площі окремих видів угідь в загальній кількості. Робиться акцент на зосередження значних обсягів земельних угідь у приватній власності, у зв’язку з чим загострюється питання щодо оцінювання земель з позиції можливого розпорядження ресурсами та ефективності їхнього використання. Обґрунтовано, що одними із вагомих причин неефективного використання та зміни цільового призначення землі є подрібненість земельних угідь, відсутність фінансових ресурсів та узгодженості дій дрібних землевласників. Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та даних довідників Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за 2017 – 2019 рр. проведено порівняльний аналіз нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в розрізі регіонів України, що стало інформаційною базою для проведення їхньої структуризації за методом кластерного аналізу. Обґрунтовано, що однією із потужних методик проведення багатовимірного аналізу є кластерний аналіз, основу якого становить сукупність обраних економічних показників та об’єктів оцінювання. Оцінювання будується із використанням показників грошової оцінки сільськогосподарських угідь в розрізі таких видів, як рілля, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища. На основі математичної стандартизації значень показників розраховано матрицю уявних Евклідових відстаней, що стала основою для формування 7 кластерів, кожен із яких включає кінцеву кількість об’єктів-регіонів розподіленими за однорідними ознаками та наближеністю за оцінками вартості земельних угідь. Формування кластерів за такими характеристиками дозволить виявити найбільш подібні групи об’єктів-регіонів для розробки системи моніторингу змін вартості земельних ресурсів із подальшим аналізом коливань відносно середніх рівнів як в межах конкретних кластерів, так і загалом в Україні.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1813
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Structurization of the regions of ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands.pdfСтаття у Всеукраїнському виданні "Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики"924,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.