Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1828
Title: ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Authors: Потапова, Н.А.
Ушкаленко, І.М.
Мельник, І.С.
Keywords: тваринництво
економетрична модель
фактори
стохастичний зв’язок
значущість
кореляція
еластичність
Issue Date: 2020
Publisher: Одеса: ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ
Series/Report no.: Електронний науково-практичний журнал "ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ";Випуск 40
Abstract: У статті висвітлюються питання побу- дови та аналізу економетричної моделі оцінки продукції тваринництва. Обґрунто- вано, що серед низки чинників, які формують стохастичну природу змін вартості про- дукції тваринництва, найбільш вразливими є такі, як: приплід телят, приплід поросят та середньорічний надій молока. На основі показників приросту та варіації проведено оцінку динаміки цих факторів за 2010–2018 рр., яка дала змогу виявити основні тен- денції змін у галузі тваринництва. Вста- новлено високий рівень тісноти зв’язку між факторами, який підтверджується відпо- відними значеннями множинного та част- кових коефіцієнтів кореляції. Формалізова- ний опис взаємозв’язку будується на основі економетричної моделі, яка має лінійну форму та значущий результат оцінювання за статистичними критеріями Фішера та Ст’юдента. Визначено діапазони прогно- зування змін параметрів моделі для оцінки виробництва продукції тваринництва та проведено оцінку еластичності.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1828
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва.pdfСтаття у Електронному науково-практичному журналі "ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ"435,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.