Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1847
Title: ВИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ СИНТЕЗУ ПІДХОДІВ ДО БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Юрчишена, Л.В.
Keywords: бізнес-модель
бізнес-модель університету
ціннісна пропозиція
компоненти бізнес-моделі
канва бізнес-моделі
Issue Date: 2020
Publisher: ДонНУ імені Василя Стуса
Series/Report no.: Економiка i органiзацiя управлiння;№ 4 (40)
Abstract: У статті досліджено та структуровано генезис підходів вітчизняних та іноземних вчених до поняття «бізнес-модель», в результаті виокремлено стратегічний, клієнтоорієнтований, ціннісний, процесний, системний підхід, а також підходи, що ототожнюють бізнес-модель як інструмент управління, механізм, визначають її як когнітивну систему. Досліджено підходи вчених до наповненості бізнес-моделі компонентами, що доводить її унікальність та можливість використання в різних галузях. Визначено, що при розробці бізнес-моделі університету доцільно дотримуватися комплексного підходу, що поєднує стратегічний, ціннісний, клієнтоорієнтований, процесний і системний підходи. Наведено розуміння поняття бізнес-модель університету як концептуального інструменту, який базується на стратегічному баченні розвитку закладу вищої освіти, включає взаємопов’язаний набір компонентів створення ціннісної пропозиції для стейкголдерів та здатності університету генерувати доходи задля забезпечення фінансової стійкості. Здійснено змістовне наповнення складових бізнес-моделі Остервальдера А., Піньє І. для вітчизняних університетів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1847
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бізнес-модель_Ек та орг упр_Юрчишена.pdfСтаття у науковому збірнику "Економіка і організація управління"968,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.