Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1848
Title: ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Other Titles: TOOLS FOR IMPROVING FINANCIAL MANAGEMENT: REALITIES AND PROSPECTS
Authors: Гевчук, А.В.
Юрчишена, Л.В.
Гевчук, О.Ю.
Keywords: страховий ринок
регулятор
контроль
державне регулювання
фінансовий стан
страхова компанія
бізнес
Національний банк
Issue Date: 2021
Publisher: Київ: Інститут трансформації суспільства. Видання "ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ"
Series/Report no.: ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ;Випуск 59. 2021
Abstract: Актуальність дослідження полягає в тому, що кризові явища у фінансовому і реальному секторах економіки потребують впрова- дження інструментів управління страхо- вими компаніями, які будуть спрямовані на досягнення фінансової стабільності, збіль- шення прибутковості та усунення кризових проявів у фінансовій діяльності. Визначено, що ринок страхових послуг є другим за рів- нем капіталізації серед небанківських фінан- сових ринків. Проведено аналіз ситуації на ринку страхових послуг. Зазначено ефек- тивність НБУ як регулятора страхових компаній. Запропоновано інструменти з під- вищення ефективності менеджменту, такі як застосування комплексного показника оцінки фінансового потенціалу, зміна регу- лятора, прийняття законів, визначення бізнес-моделі, яка дасть змогу сформувати достатність капіталу, забезпечить необ- хідний рівень ліквідності та якість активів, що сприятиме фінансовій стійкості компа- ній, відновленню довіри споживачів до ринку страхових послуг
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1848
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інфраструктура ринку_Юрч, Гевчук.pdfСтаття у виданні "ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ"210,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.