Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/185
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
Other Titles: Електронний аналог друкованного видання
Authors: Волкова, В.В.
Волкова, Н.І.
Issue Date: 2019
Abstract: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» розроблено з метою підготовки студентів до навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій, певних вимог до вищої школи зі створення умов для самореалізації студентів, затребуваності в суспільстві, формування у майбутніх спеціалістів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації діяльності центральних банків та методів грошово-кредитного регулювання і оцінку дієвості монетарної політики, розкриття механізму регулювання діяльності комерційних банків. Ця розробка за структурою включає: зміст навчальної програми курсу, завдання для поточного контролю знань студентів, глосарій, лекційний матеріал, методичні вказівки за кожною темою курсу, питання для самоперевірки, тестові завдання, загальні вказівки щодо виконання самостійної роботи з тем, перелік літературних джерел. Навчально-методичний посібник призначається здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», аспірантам, викладачам, усім, хто цікавиться теоретичними і практичними аспектами підготовки фахівців вищого ґатунку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/185
Appears in Collections:Бібліографічні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.