Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/188
Title: ГНУЧКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ОЦІНКА ТА ВЕКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Other Titles: Монографія (наукове видання)
Authors: Лактіонова, О.А.
Issue Date: 2016
Abstract: У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки. Гнучкість розглянуто із позиції здатності фінансової системи пристосовувати свій потенціал, що реалізується у вигляді фінансових можливостей забезпечення стійкого економічного розвитку в режимі економії коштів і часу. Узагальнено особливості реалізації гнучкості як одного з основоположних якостей потенціалу фінансової системи в процесі її трансформаційного і поступального розвитку, які виокремлено на основі дослідження закономірностей адаптації її основних елементів, врахування їх складності, діалектики взаємозв'язку проявів структурної та функціональної гнучкості, інституціональних характеристик. Визначено загальні принципи забезпечення гнучкості фінансової системи на макро- і мікро- рівнях. Дається оцінка існуючому рівню гнучкості фінансової системи України в сферах публічних фінансів, фінансів домашніх господарств, суб’єктів господарювання та фінансового ринку як ланки, що забезпечує акумуляцію і трансформацію фінансових ресурсів. Досліджуються вектори забезпечення гнучкості фінансової системи на макрорівні, серед яких розглянуто ключові – фіскальні правила і контрциклічне макропруденційне регулювання. Для фахівців і науковців в області теорії дослідження і практики регулювання у фінансовій системі, корпоративних фінансів, студенів і аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/188
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография_Лактионова_11_05.pdf3,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.