Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1890
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАмелічева, Л.П.-
dc.date.accessioned2022-01-17T13:10:57Z-
dc.date.available2022-01-17T13:10:57Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherУДК 349.2-
dc.identifier.uriDOI https://doi.org/10.32782/2524-0390/2019.5.44-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1890-
dc.descriptionСтаття в електронному науковому виданні «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»en_US
dc.description.abstractСтаття присвячена висвітленню за методологією трудового права одного зі стовпів у сфері гідної праці – заборони дискримінації працівників, вивченню найбільш поширених і нових форм і видів дискримінації в зазначеній сфері, виявленню проблем правового регу- лювання захисту від них і розробленню деяких пропозицій щодо вдосконалення антидискримінаційного законодавства у сфері праці. З’ясовано, що сучасні вчені трудового права недостатньо активно вивчають негативний вплив дискримінації у сфері праці у світлі вті- лення в життя людиноцентристської теорії гідної праці у світі й Україні. Аргументовано, що завдяки активній участі України в міжнародних відносинах із питань гармонізації національного трудового законодавства з міжнародними та європейськими стандартами під впливом концепції гідної праці, зокрема щодо заборони дискримінації у сфері праці, в нашій країні сформовано великий масив антидискримінацій- ного законодавства в тому числі у сфері праці. З’ясовано, що сучасне антидискримінаційне законодавство у сфері праці передбачає нові ознаки дискримінації: «гендерна ідентичність», «сексуальна орієнтація», ознаки, які пов’язані зі статусом працівника-викривача корупції. Обґрунтовано, що, попри швидкий розвиток антидискримінаційного законодавства у сфері праці, ефективність його застосування на практиці недостатньо висока. Зазначене зумовлено відсутністю його чіткої систематизації, повільним поширенням відповідних міжнарод- них і європейських трудових практик у сфері вирішення трудових спорів щодо дискримінаційних дій роботодавця, пов’язаних гендерною ідентичністю, сексуальною орієнтацією, знаходженням працівника в статусі викривача корупції тощо. Запропоновано з метою забезпечення гідної праці для всіх працівників розробити проект Закону України «Про гідну працю», в якому необхідно передбачити окремий розділ «Запобігання та протидія дискримінації у сфері гідної праці». У зазначеному розділі необхідно закріпити загальні визначення й положення, форми та види дискримінації, порядок запобігання й протидії дискримінації у сфері праці.en_US
dc.publisherУжгород: ДВНЗ “Ужгородський національний університет”; Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове виданняen_US
dc.relation.ispartofseriesТРУДОВЕ ПРАВО;ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;РОЗДІЛ 5-
dc.subjectконцепція гідної праціen_US
dc.subjectдискримінація у сфері праціen_US
dc.subjectпрофесійна сегрегаціяen_US
dc.subjectгендерна рівність, гідна працяen_US
dc.titleЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ – ОСНОВНА ЗАСАДА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГІДНОЇ ПРАЦІen_US
dc.title.alternativePROHIBITION OF DISCRIMINATION IS THE MAIN BASIS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF DECENT WORKen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 14.pdfСтаття в електронному науковому виданні «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»6,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.