Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1890
Title: ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ – ОСНОВНА ЗАСАДА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГІДНОЇ ПРАЦІ
Other Titles: PROHIBITION OF DISCRIMINATION IS THE MAIN BASIS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF DECENT WORK
Authors: Амелічева, Л.П.
Keywords: концепція гідної праці
дискримінація у сфері праці
професійна сегрегація
гендерна рівність, гідна праця
Issue Date: 2019
Publisher: Ужгород: ДВНЗ “Ужгородський національний університет”; Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання
Series/Report no.: ТРУДОВЕ ПРАВО;ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;РОЗДІЛ 5
Abstract: Стаття присвячена висвітленню за методологією трудового права одного зі стовпів у сфері гідної праці – заборони дискримінації працівників, вивченню найбільш поширених і нових форм і видів дискримінації в зазначеній сфері, виявленню проблем правового регу- лювання захисту від них і розробленню деяких пропозицій щодо вдосконалення антидискримінаційного законодавства у сфері праці. З’ясовано, що сучасні вчені трудового права недостатньо активно вивчають негативний вплив дискримінації у сфері праці у світлі вті- лення в життя людиноцентристської теорії гідної праці у світі й Україні. Аргументовано, що завдяки активній участі України в міжнародних відносинах із питань гармонізації національного трудового законодавства з міжнародними та європейськими стандартами під впливом концепції гідної праці, зокрема щодо заборони дискримінації у сфері праці, в нашій країні сформовано великий масив антидискримінацій- ного законодавства в тому числі у сфері праці. З’ясовано, що сучасне антидискримінаційне законодавство у сфері праці передбачає нові ознаки дискримінації: «гендерна ідентичність», «сексуальна орієнтація», ознаки, які пов’язані зі статусом працівника-викривача корупції. Обґрунтовано, що, попри швидкий розвиток антидискримінаційного законодавства у сфері праці, ефективність його застосування на практиці недостатньо висока. Зазначене зумовлено відсутністю його чіткої систематизації, повільним поширенням відповідних міжнарод- них і європейських трудових практик у сфері вирішення трудових спорів щодо дискримінаційних дій роботодавця, пов’язаних гендерною ідентичністю, сексуальною орієнтацією, знаходженням працівника в статусі викривача корупції тощо. Запропоновано з метою забезпечення гідної праці для всіх працівників розробити проект Закону України «Про гідну працю», в якому необхідно передбачити окремий розділ «Запобігання та протидія дискримінації у сфері гідної праці». У зазначеному розділі необхідно закріпити загальні визначення й положення, форми та види дискримінації, порядок запобігання й протидії дискримінації у сфері праці.
Description: Стаття в електронному науковому виданні «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
URI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0390/2019.5.44
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1890
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 14.pdfСтаття в електронному науковому виданні «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»6,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.