Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1914
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛипницька, Є.О.-
dc.contributor.authorДовгань, Б.В.-
dc.date.accessioned2022-01-25T08:47:41Z-
dc.date.available2022-01-25T08:47:41Z-
dc.date.issued2021-10-
dc.identifier.otherУДК 349.6-
dc.identifier.uriDOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/76-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1914-
dc.descriptionСтаття в Юридичному науковому електронному журналі юридичного факультету Запорізького національного університетуen_US
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізу державної політики у сфері використання пластику в Україні, визначенню напрямів удосконалення зако- нодавства щодо використання пластику з урахуванням особливостей національного розвитку, європейських підходів до управління від- ходами й позитивного досвіду зарубіжних країн і провідних компаній. Схарактеризовано нещодавно прийнятий Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» й з’ясовано, що для його ефективної реалізації необхідно внесення доповнень, які б конкретизували діючі норми, або прийняття підзаконних право- вих актів. Йдеться про уточнення поняття «пластиковий пакет», перелік гармонізованих європейських стандартів, які визначають здат- ність пластикових пакетів до біорозкладання, визначення порядку маркування пластикових пакетів. Установлено нагальність прийняття проєкту Закону про управління відходами № 2207-1-д для забезпечення принципу системності законодавства в питанні управління відходами, у тому числі пластиком. Визначено, що забороні більшості виробів із пластику має передувати: пошук усіх можливих альтернатив пластику; налагодження системи його переробки не лише де-юре, а й де-факто. Зроблено висновок про доцільність здійснення державного регулювання управління пластиком на таких рівнях: 1) підприємств-виробників пластику (щодо запровадження механізму їх державної підтримки в питанні використання альтернатив- ного екологічного матеріалу пластику й новітніх технологій зменшення вмісту пластику в готовому виробі; реалізації принципу «забруд- нювач платить») і продавців (щодо відповідальності за поширення забороненої продукції); 2) підприємств-переробників пластику (щодо забезпечення їх діяльності з боку держави й активного впровадження новітніх екологіч- них технологій з урахуванням досвіду інших держав, провідних компаній і сучасних розробок стартаперів).en_US
dc.publisherЗапоріжжя: ЗНУ Юридичний науковий електронний журналen_US
dc.subjectдержавна політикаen_US
dc.subjectпластикen_US
dc.subjectпластиковий пакетen_US
dc.subjectвідходиen_US
dc.subjectстимулюванняen_US
dc.subjectвідповідальність виробниківen_US
dc.subjectохорона довкілляen_US
dc.titleДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКУ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТen_US
dc.title.alternativeSTATE POLICY IN THE FIELD OF PLASTIC USE IN UKRAINE: LEGAL ASPECTen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Липницька_Довгань_стаття_Юр журнал.pdfСтаття в Юридичному науковому електронному журналі юридичного факультету Запорізького національного університету417,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.