Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1914
Title: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКУ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Other Titles: STATE POLICY IN THE FIELD OF PLASTIC USE IN UKRAINE: LEGAL ASPECT
Authors: Липницька, Є.О.
Довгань, Б.В.
Keywords: державна політика
пластик
пластиковий пакет
відходи
стимулювання
відповідальність виробників
охорона довкілля
Issue Date: Oct-2021
Publisher: Запоріжжя: ЗНУ Юридичний науковий електронний журнал
Abstract: Стаття присвячена аналізу державної політики у сфері використання пластику в Україні, визначенню напрямів удосконалення зако- нодавства щодо використання пластику з урахуванням особливостей національного розвитку, європейських підходів до управління від- ходами й позитивного досвіду зарубіжних країн і провідних компаній. Схарактеризовано нещодавно прийнятий Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» й з’ясовано, що для його ефективної реалізації необхідно внесення доповнень, які б конкретизували діючі норми, або прийняття підзаконних право- вих актів. Йдеться про уточнення поняття «пластиковий пакет», перелік гармонізованих європейських стандартів, які визначають здат- ність пластикових пакетів до біорозкладання, визначення порядку маркування пластикових пакетів. Установлено нагальність прийняття проєкту Закону про управління відходами № 2207-1-д для забезпечення принципу системності законодавства в питанні управління відходами, у тому числі пластиком. Визначено, що забороні більшості виробів із пластику має передувати: пошук усіх можливих альтернатив пластику; налагодження системи його переробки не лише де-юре, а й де-факто. Зроблено висновок про доцільність здійснення державного регулювання управління пластиком на таких рівнях: 1) підприємств-виробників пластику (щодо запровадження механізму їх державної підтримки в питанні використання альтернатив- ного екологічного матеріалу пластику й новітніх технологій зменшення вмісту пластику в готовому виробі; реалізації принципу «забруд- нювач платить») і продавців (щодо відповідальності за поширення забороненої продукції); 2) підприємств-переробників пластику (щодо забезпечення їх діяльності з боку держави й активного впровадження новітніх екологіч- них технологій з урахуванням досвіду інших держав, провідних компаній і сучасних розробок стартаперів).
Description: Стаття в Юридичному науковому електронному журналі юридичного факультету Запорізького національного університету
URI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/76
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1914
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Липницька_Довгань_стаття_Юр журнал.pdfСтаття в Юридичному науковому електронному журналі юридичного факультету Запорізького національного університету417,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.