Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1917
Title: ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ
Other Titles: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Історична соціологія»
Authors: Пятницькова, І. В.
Issue Date: 2021
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, електронне видання
Abstract: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Історична соціологія». Містять плани лекційних, семінарських занять, тематику індивідуальних завдань, завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, приклади завдань для модульної контрольної роботи, перелік питань для заліку, список рекомендованої літератури. Пропоновані методичні вказівки спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу, поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти історичної соціології, оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками пошуку джерел та літератури та роботи з ними.
Description: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Історична соціологія
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1917
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Історична соціологія_ Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни «Історична соціологія687,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.