Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1935
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
Other Titles: Ступінь освіти Магістр Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма Менеджмент у судовій сфері
Authors: Климчук, О.В.
Таранич, О.В.
Issue Date: 17-Sep-2021
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання СО “Магістр” галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Менеджмент у судовій сфері».
Description: Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні»
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1935
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МетодРеком_СРС-ІСТУ_Климчук_Таранич.pdfМетодичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні»921,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.