Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/197
Title: ТИПОЛОГІЯ ЛОКАТИВА У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЧЕННЄВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Authors: Загнітко, А.П.
Issue Date: 2016
Abstract: Розглянуто особливості локатива в реченнєвій структурі з простеженням закономірностей співвідношення його вияву у поверхневій та глибинній будові речення. У лінгвістичній літературі прийменниково-відмінкові конструкції інтерпретують з опертям на різні вектори простору, визначаючи основним розміщення предмета і/або його рух щодо відповідного / відповідних орієнтирів. Семантична кваліфікація локатива ґрунтована на закономірностях співвідношення в реченні номінативного й екзистенційного начал і встановленням внутрішнього значеннєвого диференціювання локатива. Моделювання речень із позиційно визначеним статусом локатива у його структурі має ґрунтуватися на відбитті його семантичної варіативності, специфіки формального вираження з опертям на семантичну типологію предикатів, основним вираженням яких у реченнях із регулярним, обов’язковим локативом, є активно валентні дієслова.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/197
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загнітко_ГС_2_2016.pdf227,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.