Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2212
Title: Щодо часу заснування перших слов’яносербських поселень (за мемуарами генерала С.С. Пішчевича)
Other Titles: ABOUT THE TIME OF THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST SLOVIANOSERBIC SETTLEMENTS (BY MEMORIALS OF GENERAL S.S. PISHCHEVICH)
Authors: Литвиненко, Р. О.
Keywords: XVIII сторіччя
Слов’яносербія
історія поселень
С.С. Пішчевич
Issue Date: 2017
Publisher: Сєвєродонецьк: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Series/Report no.: ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля;№ 11 (241). – С. 47-53
Abstract: Статтю присвячено проблемі встановлення часу засну- вання перших населених пунктів військовими поселенцями Слов’яносербії. В науковій, довідковій і популярній літе- ратурі фігурують різні дати закладання перших слов’яносербських ротних поселень, від 1753 до 1757 року. Цей різнобій дат, на жаль, має місце і в офіційних дер- жавних реєстрах, а також тягне за собою безлад у свя- ткуванні річниць і ювілеїв східноукраїнських сіл і міст. Для розв’язання проблеми залучено хрестоматійне дже- рело, яким виступають мемуари одного зі сербських пер- шопоселенців – С.С. Пішчевича. Але чи не вперше цей твір розглянуто крізь призму ретельного календарно- хронологічного аналізу, який підтвердив точку зору про те, що перші нові поселення Слов’яносербії з’являються навесні 1756 р. При цьому слід відокремлювати ці новост- ворені шанці від тих, які утворилися на місці вже існую- чих казенних слобод і козацьких хуторів, а також від піз- ніших у часі власницьких поселень.
Description: Стаття у науковому журналі Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2212
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Щодо часу заснування перших слов’яносербських поселень.pdfВісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля578,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.