Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2286
Title: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Other Titles: DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Authors: ПРЯМУХІНА, Н.В.
Keywords: еколого-економічна система
система аграрного природокористування
глобалізація
управління розвитком
механізм природокористування
адаптивна система
модель прийняття рішень
ecological-economic system
agrarian nature management system
globalization
development management
nature management mechanism
adaptive system
decision making model
Issue Date: 2019
Publisher: Вінниця: НАУКОВІ ЖУРНАЛИ ВНАУ.
Series/Report no.: КОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики;№ 5, С. 46-55
Abstract: Статтю присвячено підходам до управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування в умовах глобалізації. Зазначено, що важливою умовою забезпечення стабільності і розвитку еколого-економічної системи аграрного природокористування є інноваційний характер процесу відтворення й ефективне управління його розвитком. Перспективні підходи до формування організаційно-економічного механізму природокористування на різних рівнях управління соціально-економічним розвитком передбачають розробку адаптивних регіональних еколого-економічних систем, що дозволяють планувати й розвивати сільськогосподарське виробництво з урахуванням припустимого антропогенного навантаження. Визначено специфіку еколого-економічних систем, принципи управління та послідовність прийняття раціонального рішення щодо формування екологоекономічної системи аграрного природокористування. Обґрунтовано доцільність формування моделі прийняття рішень, яка базується на структурованих знаннях, описі накопиченого досвіду управління аграрним виробництвом та його екологічної оцінки. Визначено концептуальні основи такої моделі та окреслено функції, які будуть реалізовані системою адаптивного управління технологічними процесами в еколого-економічній системі аграрного природокористування
Description: Стаття у науковому журналі "ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики" ВНАУ
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2286
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування.pdfСтаття у науковому журналі "ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики" ВНАУ640,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.