Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2327
Title: НАДНАЦІОНАЛЬНІСТЬ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА В’ЯЗНИЧНА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Other Titles: Supranationality of penitentiary policy: globalization and prison privatization
Authors: Ягунов, Д. В.
Keywords: глобалізація
національна держава
пенітенціарна система
пенітенціарна установа
в’язниця
в’язнична приватизація
в’язнично-індустріальний комплекс
в’язничні корпорації
в’язнична праця
соціальний контроль
цілі кримінального покарання
тотальні інституції
криза реабілітаційного ідеалу
Issue Date: 2020
Publisher: Віннниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Series/Report no.: «ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ»;2 – 2020, С. 72 - 81
Abstract: Ця стаття присвячена проблемі дослідження феномену в’язничної приватизації та політико-економічним аспектам функціонування сучасних транснаціональних в’язничних корпорацій. У центрі цього дослідження перебуває проблематика передачі пенітенціарної функції держави приватним акторам з подальшим винесенням цієї функції на наднаціональний рівень. Окремим об’єктом дослідження цієї статті є комплексний політико-економічний дуалістичний процес, який водночас характеризується як протидією між транснаціональними в’язничними корпораціями й національними державами, так і одночасно вимушеним співіснуванням зазначених вище суб’єктів. У статті фокусується увага на проблемі моральності сучасних тенденцій наднаціоналізації пенітенціарної політики та цивілізаційних цінностях, які рухають транснаціональні в’язничні корпорації. Окреме місце у статті посідає позиція щодо перетворення транснаціональних в’язничних корпорацій на квазідержавні утворення з відповідними атрибутами, функціями та повноваженнями. Стаття також містить авторський аналіз проблеми переходу від держави до приватного сектора повноважень з використання сили (у тому числі фізичного примусу). З іншого боку, різноманіття численних сучасних форм соціального контролю призводить до споконвічного змагання «куля проти броні» у контексті протистояння національної держави проти транснаціонального бізнесу, де намагання національних держав зберегти контроль над ним нагадує спроби втримати воду долонею. У статті робиться висновок, що для сучасного західного світу в’язнична приватизація та наднаціоналізація в’язничного бізнесу – це майже буденне явище, яке для країн пострадянського простору є феноменальним, ще надає ще більшої актуальності цьому напрямку досліджень в Україні. Це авторське дослідження варто сприймати не лише як аналіз переходу влади від національної держави до транснаціональних приватних акторів. У фокусі дослідження перебувають саме питання глибинної трансформації «влади карати».
Description: Стаття у збірнику наукових праць «ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ» ДонНУ імені Василя Стуса
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2327
ISSN: ISSN 2519-2949 (Print)
2519-2957 (Online)
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наднаціональність пенітенціарної політики глобалізаційні процеси.pdfСтаття у збірнику наукових праць «ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ» ДонНУ імені Василя Стуса385,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.