Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2354
Title: РОЗВИТОК БІОПАЛИВНОЇ ІНДУСТРІЇ — СКЛАДОВА ПІДСИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
Other Titles: СОЦІОЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ Всеукраїнська науково- практична конференція молодих вчених
Authors: Климчук, О.В.
Issue Date: 2022
Publisher: Київ: КНЕУ
Series/Report no.: Збірник матеріалів У двох частинах. Соціальна сфера: виклики та новації. Зелена економіка;Частина 2.
Abstract: У матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції визначено тренди та тенденції у царині соціоекономіки та управління персоналом в умовах нової соціоекономічної реальності, спричиненої пандемією Covid-19 та запровадженням воєнного стану. Провідні вчені та молоді науковці окреслили нові можливості, нові ризики та загрози, нові багатовекторні виклики що продукуються сучасними турбулентними соціально-економічними процесами; представлено результати досліджень щодо зміни парадигми соціально-трудової сфери, зокрема за компонентами зайнятості та організації праці, визначення місця людини в координатах нової соціоекономічної реальності та її мотивації, подолання актуальних проблем у сфері освіти, розвитку моделей компетентностей працівника цифрової епохи, необхідності реалізації зеленої економіки та відповідних їй бізнес-моделей, розвитку та адаптації до викликів соціальної сфери в умовах турбулентності, пошуку інноваційних підходів та ефективних рішень в управлінні персоналом на засадах GHRM. Організатори конференції не завжди поділяють думку учасників. У збірнику максимально точно відображається орфографія та пунктуація, запропонована учасниками. Усі матеріали подаються в авторській редакції.
Description: Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Київ, 11 травня 2022 р.) у 2-х частинах. Частина 2.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2354
ISBN: ISBN 978-966-926-408-4
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Климчук_Тези_КНЕУ_ч2.pdfСоціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Київ, 11 травня 2022 р.) у 2-х частинах. Частина 2.390,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.