Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2357
Title: Цифровізація адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку.
Other Titles: Digitalization of administrative services in Ukraine: problems and prospects of development.
Authors: Краковська, Анжеліка
Бабик, Максим
Keywords: цифровізація
адміністративна послуга
електронна адміністративна послуга
сервісна держава
ЦНАП
інтернет-технології
digitalization
administrative services
electronic administrative services
service state
ASC
Internet technologies
Issue Date: 2022
Publisher: Ужгород: Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Series/Report no.: Серія: Право.;№ 70
Abstract: Стаття присвячена з’ясуванню та дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку цифровіза-ції адміністративних послуг в Україні як однієї з основних складників формування сервісної держави.У статті визначено, що основною ідеєю цифровізації державних послуг є забезпечення населення якісними послугами адміністративного характеру в електронній формі. Під електронною адміністра-тивною послугою розуміється адміністративна послуга, що надається суб’єкту звернення в електро-нній формі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.У процесі дослідження було розглянуто та проаналізовано погляди різних вчених-правознавців на сучасний стан інтеграції адміністративних послуг в цифрове середовище. Зроблено акцент на чин-никах, які актуалізують процес удосконалення рівня цифровізації адміністративних послуг в Україні.Досліджено чинники, які сприяють переходу держави на електронні адміністративні послуги. Ак-центовано, що наслідком цифровізаційних процесів є формування сервісної держави, тобто держави, основною функцією якої є захист інтересів та задоволення потреб громадян шляхом їх обслуговуван-ня. Обраний Україною курс на цифровізацію адміністративних послуг спрямований на підвищення якості надання державних та муніципальних послуг, а також забезпечення високого рівня доступності послуг такого виду. У процесі аналізу досліджуваної проблеми зроблено висновок, що наразі українці не можуть сповна користуватися своїм правом на отримання електронних адміністративних послуг, з огляду на ряд процесуальних недоліків, а також прогалин в правовому регулюванні. Розглянуто сучасний стан законодавчого врегулювання цифровізації адміністративних послуг в Україні, а також практику от-римання громадянами електронних адміністративних послуг. Вироблено рекомендації, метою яких є підвищення рівня надання адміністративних послуг за допомогою використання інтернет-техноло-гій. Зроблено висновок, що лише за умови системного підходу до вирішення досліджених проблем, вдасться забезпечити якісний рівень функціонування системи електронних адміністративних послуг в Україні.
Description: Фахова стаття у виданні Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. № 70.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2357
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цифровізація Ужгородський ун-т.pdfФахова стаття у виданні Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. № 70.1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.