Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2389
Title: Бібліографічний анотований покажчик до 50-річчя з дня народження
Authors: Орєхова, Тетяна Вікторівна
Issue Date: 2022
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: У виданні, підготовленому з нагоди 50-річчя декана економічного фа-культету Донецького національного університету імені Василя Стуса, док-тора економічних наук, професора Орєхової Тетяни Вікторівни, представ-лено перелік її наукових, навчально-методичних праць та публікацій у наукових фахових виданнях. Покажчик подає доробок відомої в Україні та за її межами науковиці, чиї праці присвячені дослідженню проблем міжнародної конкурентоспро-можності регіонів, інтеграції регіонів України у глобальне економічне се-редовище, глобалізації та сталого розвитку, транснаціоналізації економіч-них систем, реформування вищої освіти України. Покажчик у хронологічному порядку вміщує перелік наукових праць Т. В. Орєхової, а також іменний покажчик авторів і співавторів.
Description: Бібліографічний анотований покажчик до 50-річчя з дня народження / укладачі І. В. Хаджи-нов, Т. І. Міщан; відп. ред. І. В. Хаджинов. Вінниця, 2022. 36 с.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2389
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-04-2022 Бібліографія.pdfБібліографічний анотований покажчик до 50-річчя з дня народження / укладачі І. В. Хаджи-нов, Т. І. Міщан; відп. ред. І. В. Хаджинов. Вінниця, 2022. 36 с.495,03 kBAdobe PDFView/Open
Орєхова.pdfОбкладинка5,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.