Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2412
Title: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ . Монографія
Authors: ПАВЛЮЧЕНКО, Юлія
Issue Date: 2022
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: У монографії розкрито концептуальні засади господарсько-правового забез-печення аграрного ринку з урахуванням нових соціально-економічних умов та глобалізаційних процесів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, окреслено напрями удосконалення відповідного законодавства. Зокрема, надано загальну характеристику поняття аграрного ринку, проаналізовано господарсько-правовий механізм забезпечення аграрного ринку, стан та перспективи розвитку законодавчої основи господарсько-правового забезпечення цього ринку. Висвіт-лено питання структури і правових форм аграрного ринку. Розкрито проблемні питання господарсько-правових засобів регулювання аграрного ринку з окремим дослідженням теоретичної моделі господарсько-правового забезпечення аграрного ринку. Значну увагу приділено проблематиці господарсько-правового захисту прав і законних інтересів суб’єктів аграрного ринку. Видання розраховане на науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, практикуючих юристів, представників органів державної влади та органів міс-цевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями господарського регулювання відносин в окремих сферах економіки.
Description: Монографія рекомендована до друку Вченою радою Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 16 від 30 червня 2022 р.)
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2412
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М_Концептуальні засади господарсько-правового забезпечення аграрного ринкуКонцептуальні засади господарсько-правового забезпечення аграрного ринку.pdfМонографія рекомендована до друку Вченою радою Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 16 від 30 червня 2022 р.)3,33 MBAdobe PDFView/Open
Обкладинка.pdfОбкладинка до Монографії32,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.