Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2486
Title: ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
Authors: КОВАЛЬСЬКА, Леся
Issue Date: 2022
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: У методичних рекомендаціях розкрито мету практичної підготовки, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок проходження практичної підготовки, особливості виконання індивідуального завдання, наведено вимоги до підготовки і оформлення звіту та організації його захисту, визначено обов’язки здобувача вищої освіти та керівника практичної підготовки, обґрунтовано критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти ступеню освіти Бакалавр спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність».
Description: П 692 Практична підготовка. Методичні рекомендації до організації та проведення. Укладач: Л.А. Ковальська. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 28 с. Затверджено вченою радою факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 2 від 21 вересня 2022 р.)
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2486
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практична підготовка_2022.pdfП 692 Практична підготовка. Методичні рекомендації до організації та проведення. Укладач: Л.А. Ковальська. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 28 с. Затверджено вченою радою факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 2 від 21 вересня 2022 р.)464,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.