Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2487
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УКРАЇНИ Методичні рекомендації до самостійної роботи Вінниця
Authors: КОВАЛЬСЬКА, Леся
Issue Date: 2022
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: У методичних рекомендаціях обгрунтовано мету навчальної дисципліни, наведено методичні складові організації практичних занять, варіативність самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Практичну складову методичних рекомендацій навчальної дисципліни становить необхідність засвоєння знань та вироблення навичок необхідних для роботи документознавців зі структурами державного апарату, ознайомлення зі специфікою діловодства і документообігу, інформаційної діяльності та публічності управлінської діяльності державного апарату, пізнання інформаційних технологій взаємодії органів державної влади та суспільства. Для здобувачів вищої освіти ступеню освіти «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність».
Description: О 641 Організація державного апарату України. Методичні вказівки до самостійної роботи. Укладач Л.А. Ковальська. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 34 с. Затверджено вченою радою факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 2 від 21 вересня 2022 р.)
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2487
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Організація держапарату України_2022.pdfО 641 Організація державного апарату України. Методичні вказівки до самостійної роботи. Укладач Л.А. Ковальська. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 34 с. Затверджено вченою радою факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 2 від 21 вересня 2022 р.)519,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.