Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2536
Title: ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ
Authors: Юрчишена, Л. В.
Keywords: університет
фінансова стійкість
чинники фінансової стійкості університетів
драйвери
класифікація чинників фінансової стійкості
Issue Date: 2022
Publisher: Київ: Інститут аналітики України
Series/Report no.: ОСВІТНЯ АНАЛІТИКА УКРАЇНИ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ;№ 2 (18), с. 23-34
Abstract: Метою статті є дослідження чинників та виявлення класифікаційних ознак фінансової стійкості університету шляхом їх систематизації й обґрунтуван- ня. Дослідження здійснювалося з використанням таких методів: діалектичного – для обґрунтування дискусійних підходів до визначення чинників фінансової стійкості закладів вищої освіти; аналізу – для ідентифікації впливу чинників відповідно до кла- сифікаційних ознак; синтезу – для об’єднання виявлених ознак і чинників впливу на фінансову стійкість у цілісну класифікацію. Досліджено погляди наукової спільноти щодо визначення чинників фінансової стійкості ЗВО, запропоновано цілісну класифі- кацію чинників фінансової стійкості університету за такими ознаками: залежно від терміну дії, за характером впливу, за ступенем впливу на фінансовий результат, від- носно компонентів економічної моделі, поведінкові, або опосередковані. Встановлено, що відносно компонентів економічної моделі університету, таких як ціннісна пропо- зиція, ключові ресурси, ключові види діяльності, ключові партнери, стейкхолдери, канали надання й просування, фінансова модель, чинники можуть мати прямий чи опосередкований вплив. Визначальний вплив на фінансову стійкість університету справляють поведінкові чинники, що включають такі групи: іміджеві, репутаційні; стимулюючі (маркетингові); інституційні; управлінські. Систематизація чинників відповідно до запропонованої класифікації є інструментом прийняття управлінських рішень щодо забезпечення поточної та стратегічної фінансової стійкості університету.
Description: Стаття у науковому журналі «ОСВІТНЯ АНАЛІТИКА УКРАЇНИ» інституту освітньої аналітики України 2022 • № 2 (18)
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2536
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_Yurchyshena_Фактори_освітня аналітика.pdfСтаття у науковому журналі «ОСВІТНЯ АНАЛІТИКА УКРАЇНИ» інституту освітньої аналітики України 2022 • № 2 (18)510,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.