Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2548
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ТИПОВИМИ ЗАВДАННЯМИ В ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
Authors: Нагорняк, Т. Л.
Юрчишена, Л. В.
Білецька, О. В.
Гоцуляк, Ю. В.
Коваль, Л. М.
Лимар, В. В.
Машталер, О. В.
Осмоловська, А. О.
Римар, П. В.
Сегеда, С. А.
Чальцева, О. М.
Issue Date: 2022
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: Методичні рекомендації до розробки критеріїв оцінювання типових завдань у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (далі – Рекомендації) розроблено як складову внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса (далі – Університету). Рекомендації розроблено відповідно до «Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Положення про робочу програму навчальної дисципліни», «Методичних рекомендацій до розробки силабусу навчальної дисципліни», «Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».
Description: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ТИПОВИМИ ЗАВДАННЯМИ В ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА, 2022. Рекомендовано Радою з якості вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса, протокол № 8 від «25» березня 2022 р. Затверджено рішенням Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса, протокол № 12 від «25» березня 2022 р.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2548
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР до критеріїв оцінювання типових завдань.pdfМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ТИПОВИМИ ЗАВДАННЯМИ В ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА, 2022. Рекомендовано Радою з якості вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса, протокол № 8 від «25» березня 2022 р. Затверджено рішенням Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса, протокол № 12 від «25» березня 2022 р.722,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.