Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2636
Title: СУЧАСНИЙ СТАН ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Authors: Мельник, В. Є.
Волкова, Н. І.
Issue Date: 27-Dec-2022
Publisher: М. ЧЕРНІГІВ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ CXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ
Series/Report no.: Економічні науки;с. 197-201
Abstract: Головним джерелом наповнення ресурсної бази банку є залучені кошти, а саме депозити населення і суб’єктів господарювання. Основна мета здійснення депозитної діяльності банку це залучення коштів з метою подальшого здій с нення активних операцій з розміщення ресурсів для підтримки ліквідності і максимізації прибутку банку. АТ КБ «ПриватБанк» є системно важливим банком нашої банківської системи і вже дов гий час користується попитом у населення і суб’єктів господа рю вання на депозитні послуги. Тому, вважаємо за необхідне про вес ти аналіз депозитного портфеля АТ КБ «ПриватБанк» та розро бити рекомендації щодо покращення депозитної діяльності банку.
Description: Тези до ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ CXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2022 РОКУ» 27 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2636
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Волкова Н.І.,Мельник В.Є._2022.pdfТези до ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ CXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2022 РОКУ» 27 ГРУДНЯ 2022 РОКУ424,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.