Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/264
Title: Відкрита та неформальна освіта: Компаративний аналіз
Authors: Ахновська, І.О.
Keywords: Відкрита освіта
Неформальна освіта
Компаративний аналіз
Економіка знань
Техноглобалізм
Issue Date: 2019
Description: У статті представлені результати порівняльного аналізу відкритої та неформальної освіти. Метою статті є дослідження та узагальнення теоретичних підходів до визначення понять «неформальна освіта» та «відкрита освіта». Проаналізовано наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених. Доведено, що ці поняття трактуються українською науковою спільнотою по-різному. Відображено історичні передумови появи відкритої освіти та виокремлено етапи її становлення. У статті проаналізовано істотні характеристики відкритої освіти. Розкрито причини, що вплинули на процес розвитку відкритої освіти. Визначено тенденції відкритої освіти в сучасних умовах. Зазначено, що відкрита освіта є невід’ємною складовою інформатизації суспільства. Крім того, здійснено узагальнення наукової літератури для порівняння позиції вчених щодо сутності поняття «неформальна освіта», яка є важливою частиною концепції «навчання протягом усього життя». Тим самим воно привертає увагу іноземних організацій, міжнародних та вітчизняних вчених. Визначення неформальної освіти означає процес індивідуального набуття знань і вмінь поза формальною освітньою системою. Також визначено, що неформальна освіта має деякі особливості - вона організовується, планується, підтримується і, як правило, не кваліфікується. У статті реалізовано синтез наукової літератури щодо поняття «неформальна освіта», досліджено генезис використання цього поняття, висвітлено основні тенденції неформальної освіти, а також проблеми розвитку неформальної освіти. Слід зазначити, що розвиток неформальної освіти тісно пов'язаний з інноваційною моделлю формування суспільства. Подальше дослідження та розвиток відкритої та неформальної освіти, а також їх інтеграція до формальної освіти дозволять Україні підвищити ефективність національної економіки в умовах переходу до економіки знань. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення і систематизація науково-теоретичних положень.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/264
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf513,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.