Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2649
Title: Оптимізація депозитної діяльності банківської установи в умовах мінливого економічного середовища
Other Titles: Optimization of Deposit Activity of the Bank in the Conditions of Changing Economic Environment
Authors: Волкова, Н. І.
Восколуп, К. Р.
Keywords: депозитна діяльність
депозитна політика
депозит
депозитні операції
банківська система
deposit activity
deposit policy
deposit
deposit operations
banking system
Issue Date: 2021
Publisher: Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет
Series/Report no.: «Modern Economics»;№29 (2021), 49-56
Abstract: У статті розглянуто сутність поняття «депозитна діяльність» з точки зору представників системного підходу. Обґрунтовано, що депозитна діяльність банку здійснюється на основі чітко сформованої депозитної політики, проаналізовано стан депозитної діяльності банківської системи України протягом 2016-2020 років. Доведено, що в банківських установах України залучення ресурсів із депозитних джерел проводиться на високому рівні, проте для подальшого розвитку депозитної діяльності та зі збільшенням даного джерела в ресурсній базі, доцільно удосконалювати наявні та впроваджувати нові інструменти, методи та моделі. Розроблено концепцію оптимізації депозитної діяльності банку в умовах мінливого економічного середовища, яка містить: мету, завдання, принципи здійснення депозитної діяльності банків та засоби їх досягнення, а саме методи, відсоткову політику, організаційно-функціональну модель депозитної діяльності.
Description: Стаття в Електронному науковому фаховому виданні з економічних наук «Modern Economics», №29 (2021), 49-56 https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2649
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Волкова Н.І., Восколуп.pdfСтаття в Електронному науковому фаховому виданні з економічних наук «Modern Economics», №29 (2021), 49-56 https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392624,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.