Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2656
Title: Місцеві фінанси. Навчальний посібник.
Authors: Волкова, В. В.
Волкова, Н. І.
Issue Date: 2022
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисциплі-ни «Місцеві фінанси», відповідає змісту 8 тем та сприяє вивченню й формуванню у здобувачів вищої освіти комплексного розуміння щодо стосуються сутності, складових та засад організації місцевих фінансів, фінансової політики місцевих органів влади, фор-мування дохідної бази місцевих бюджетів, системи видатків місцевих бюджетів, фінан-сового вирівнювання та бюджетного регулювання, бюджетного процесу на місцевому рівні, організації фінансової діяльності підприємств місцевого господарства, фінансів підприємств комунальної власності, фінансової діяльності житлово-експлуатаційного комплексу, управління місцевими фінансами в Україні, світового досвіду організації місцевих фінансів. Кожна тема містить глосарій, лекційний матеріал, питання для само-перевірки, тестові та практичні завдання. Рекомендується для здобувачів вищої освіти галузей знань «Соціальні та поведін-кові науки», «Управління та адміністрування» ОС «Бакалавр» усіх форм навчання.
Description: Місцеві фінанси. Навчальний посібник. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022. 105 с.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2656
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волкови_НП_ МФ.pdfМісцеві фінанси. Навчальний посібник. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022. 105 с.1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.