Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2658
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХаджинов, І. В.-
dc.contributor.authorШаульська, Л. В.-
dc.contributor.authorЮрчишена, Л. В.-
dc.contributor.authorБоєнко, О. Ю.-
dc.contributor.authorВолкова, Н. І.-
dc.contributor.authorЛактіонова, О. А.-
dc.contributor.authorСавченко, М. В.-
dc.contributor.authorСидорова, А. В.-
dc.contributor.authorСереда, Г. В.-
dc.date.accessioned2023-01-31T08:24:29Z-
dc.date.available2023-01-31T08:24:29Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherУДК 378.22:33](072) М 545-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2658-
dc.descriptionРекомендовано до друку вченою радою економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 10 від «23» квітня 2021 р.)en_US
dc.description.abstractКваліфікаційна (магістерська) робота (далі – кваліфікаційна робота) є заключним етапом підготовки фахівця ступеня освіти «Магістр» за певною спеціальністю, освітньою (освітньо-професійною) програмою, якість виконання та захист якої підтверджує її кваліфікаційний рівень. Кваліфікаційна (магістерська) робота є обов’язковим компонентом освітньої програми та спрямована на відпрацювання компетентностей та досягнення програмних результатів навчання, передбачених відповідною освітньою програмою, що оцінюються під час її виконання та захисту. Отже, магістерська робота є кваліфікаційною роботою, яка містить сукупність висунутих автором на публічний захист актуальних результатів і наукових положень. Під час захисту роботи здобувач рівня вищої освіти «Магістр» підтверджує свою здатність виконувати самостійні наукові дослідження на підставі здобутих у процесі навчання загальних і спеціальних компетентностей та публічно презентувати результати досліджень.en_US
dc.publisherВінниця: ДонНУ імені Василя Стусаen_US
dc.titleМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ для здобувачів вищої освіти економічного факультетуen_US
dc.typeLearning Objecten_US
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волкова Н.І._МР до МР_ЕФ.pdfРекомендовано до друку вченою радою економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 10 від «23» квітня 2021 р.)1,01 MBAdobe PDFView/Open
Волкова Н.І._Титул_МР до МР_ЕФ.pdfТитул до Методичних рекомендацій ЕФ96,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.