Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2658
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ для здобувачів вищої освіти економічного факультету
Authors: Хаджинов, І. В.
Шаульська, Л. В.
Юрчишена, Л. В.
Боєнко, О. Ю.
Волкова, Н. І.
Лактіонова, О. А.
Савченко, М. В.
Сидорова, А. В.
Середа, Г. В.
Issue Date: 2021
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: Кваліфікаційна (магістерська) робота (далі – кваліфікаційна робота) є заключним етапом підготовки фахівця ступеня освіти «Магістр» за певною спеціальністю, освітньою (освітньо-професійною) програмою, якість виконання та захист якої підтверджує її кваліфікаційний рівень. Кваліфікаційна (магістерська) робота є обов’язковим компонентом освітньої програми та спрямована на відпрацювання компетентностей та досягнення програмних результатів навчання, передбачених відповідною освітньою програмою, що оцінюються під час її виконання та захисту. Отже, магістерська робота є кваліфікаційною роботою, яка містить сукупність висунутих автором на публічний захист актуальних результатів і наукових положень. Під час захисту роботи здобувач рівня вищої освіти «Магістр» підтверджує свою здатність виконувати самостійні наукові дослідження на підставі здобутих у процесі навчання загальних і спеціальних компетентностей та публічно презентувати результати досліджень.
Description: Рекомендовано до друку вченою радою економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 10 від «23» квітня 2021 р.)
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2658
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волкова Н.І._МР до МР_ЕФ.pdfРекомендовано до друку вченою радою економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (протокол № 10 від «23» квітня 2021 р.)1,01 MBAdobe PDFView/Open
Волкова Н.І._Титул_МР до МР_ЕФ.pdfТитул до Методичних рекомендацій ЕФ96,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.