Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2772
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ (ОЗНАЙОМЧОЇ) ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Савченко, М. В.
Кістерський, Л. Л.
Орєхова, Т. В.
Атаманчук З. А., З. А.
Варламова, М. Л.
Іщук, Ю. А.
Шкурат М. Є., М. Є.
Issue Date: 2023
Publisher: Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Abstract: Методичні рекомендації містять загальні положення про навчальну (ознайомчу) практичну підготовку здобувачів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОПП «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад», «Міжнародна економіка», «Цифрова бізнес-дипломатія»; мету і завдання практичної підготовки; питання організації і процедури проходження практичної підготовки; розподіл функціональних обов’язків; календарний графік проходження практичної підготовки; порядок складання звіту з практичної під-готовки та його захист, а також критерії оцінювання результатів проходження практич-ної підготовки. Рекомендується для здобувачів вищої освіти, рівня підготовки «Бакалавр» еконо-мічного профілю, викладачів, фахівців, які здійснюють керівництво практичною підготовкою здобувачів.
Description: Методичні рекомендації з навчальної (ознайомчої) практичної підготовки для здобувачів СО «Бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні від-носини» ОПП «Міжнародний бізнес. Бізнес- переклад», «Міжнародна економіка», «Цифрова бізнес-дипломатія» / М. В. Савченко, Л. Л. Кістерський, Т. В. Орє-хова, З. А. Атаманчук та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 32 с.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2772
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_МР_Практичної підготовки.pdfМетодичні рекомендації з навчальної (ознайомчої) практичної підготовки для здобувачів СО «Бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні від-носини» ОПП «Міжнародний бізнес. Бізнес- переклад», «Міжнародна економіка», «Цифрова бізнес-дипломатія» / М. В. Савченко, Л. Л. Кістерський, Т. В. Орє-хова, З. А. Атаманчук та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 32 с.902,35 kBAdobe PDFView/Open
8_Обкладинка.pdfМетодичні рекомендації з навчальної (ознайомчої) практичної підготовки для здобувачів СО «Бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні від-носини» ОПП «Міжнародний бізнес. Бізнес- переклад», «Міжнародна економіка», «Цифрова бізнес-дипломатія» / М. В. Савченко, Л. Л. Кістерський, Т. В. Орє-хова, З. А. Атаманчук та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 32 с.2,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.