Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2773
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСавченко, М. В.-
dc.contributor.authorКістерський, Л. Л.-
dc.contributor.authorОрєхова, Т. В.-
dc.contributor.authorАтаманчук, З. А.-
dc.contributor.authorВарламова, М. Л.-
dc.contributor.authorІщук, Ю. А.-
dc.contributor.authorШкурат, М. Є.-
dc.date.accessioned2023-03-27T12:40:33Z-
dc.date.available2023-03-27T12:40:33Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherУДК 339.9(076.5)-
dc.identifier.urihttps://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2773-
dc.descriptionМетодичні рекомендації з виробничої практичної підготовки для здо-бувачів СО«Бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОП «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад», «Міжнародна економіка», «Циф-рова бізнес-дипломатія» / розробники М. В. Савченко, Л. Л. Кістерський, Т. В. Орєхова, З. А. Атаманчук та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 36 с.en_US
dc.description.abstractМетодичні рекомендації містять загальні положення про виробничу практичну під-готовку здобувачів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОП «Міжна-родний бізнес. Бізнес переклад», «Міжнародна економіка», «Цифрова бізнес-дипломатія»; мету і завдання практичної підготовки; питання організації і процедури проходження практичної підготовки; розподіл функціональних обов’язків; календарний графік про-ходження практичної підготовки; порядок складання звіту з практичної підготовки та його захист, а також критерії оцінювання результатів проходження практичної підготовки. Рекомендується для здобувачів вищої освіти, рівня підготовки «Бакалавр» еконо-мічного профілю, викладачів, практичних працівників, які здійснюють керівництво практичною підготовкою здобувачів.en_US
dc.publisherВінниця: Донецький національний університет імені Василя Стусаen_US
dc.titleМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИen_US
dc.typeLearning Objecten_US
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_МР_З виробничої практичної підготовки.pdfМетодичні рекомендації з виробничої практичної підготовки для здо-бувачів СО«Бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОП «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад», «Міжнародна економіка», «Циф-рова бізнес-дипломатія» / розробники М. В. Савченко, Л. Л. Кістерський, Т. В. Орєхова, З. А. Атаманчук та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 36 с.902,09 kBAdobe PDFView/Open
9_Обкладинка.pdfОбкладинка до методичних рекомендацій2,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.