Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2773
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Савченко, М. В.
Кістерський, Л. Л.
Орєхова, Т. В.
Атаманчук, З. А.
Варламова, М. Л.
Іщук, Ю. А.
Шкурат, М. Є.
Issue Date: 2023
Publisher: Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Abstract: Методичні рекомендації містять загальні положення про виробничу практичну під-готовку здобувачів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОП «Міжна-родний бізнес. Бізнес переклад», «Міжнародна економіка», «Цифрова бізнес-дипломатія»; мету і завдання практичної підготовки; питання організації і процедури проходження практичної підготовки; розподіл функціональних обов’язків; календарний графік про-ходження практичної підготовки; порядок складання звіту з практичної підготовки та його захист, а також критерії оцінювання результатів проходження практичної підготовки. Рекомендується для здобувачів вищої освіти, рівня підготовки «Бакалавр» еконо-мічного профілю, викладачів, практичних працівників, які здійснюють керівництво практичною підготовкою здобувачів.
Description: Методичні рекомендації з виробничої практичної підготовки для здо-бувачів СО«Бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОП «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад», «Міжнародна економіка», «Циф-рова бізнес-дипломатія» / розробники М. В. Савченко, Л. Л. Кістерський, Т. В. Орєхова, З. А. Атаманчук та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 36 с.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2773
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_МР_З виробничої практичної підготовки.pdfМетодичні рекомендації з виробничої практичної підготовки для здо-бувачів СО«Бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОП «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад», «Міжнародна економіка», «Циф-рова бізнес-дипломатія» / розробники М. В. Савченко, Л. Л. Кістерський, Т. В. Орєхова, З. А. Атаманчук та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 36 с.902,09 kBAdobe PDFView/Open
9_Обкладинка.pdfОбкладинка до методичних рекомендацій2,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.