Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2874
Title: Авторська трансформація загальнонародних фразеологізмів у химерній прозі Євгена Гуцала. – Рукопис.
Авторська трансформація загальнонародних фразеологізмів у химерній прозі Євгена Гуцала. – Рукопис.
Other Titles: Authorial transformation of national phraseological units is in whimsical prose of Yevhen Gutsalo. – Manuscript.
Authorial transformation of national phraseological units is in whimsical prose of Yevhen Gutsalo. – Manuscript.
Authors: Важеніна, О. Г.
Keywords: фразеологічна одиниця
спосіб трансформації фразеологізму
прийом трансформації фразеологізму
конвергенція
узуальна фразеологічна одиниця
оказіональна фразеологічна одиниця
phraseology unit
methods of transformation of phraseological units
receptionsof transformation of phraseological units
convergence
usual phraseology unit
okashana phraseology unit
Issue Date: 2018
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса
Abstract: У дисертації виконано комплексний аналіз авторських видозмін фразеологічних одиниць у химерній прозі Євгена Гуцала. На об’ємному фактичному матеріалі (близько 7 тисяч фразеовживань), вибраному з химерної трилогії письменника «Пози-чений чоловік», «Приватне життя феномена», «Парад планет», вивчено й визначено статус фразеологічної одиниці в химерній прозі, її функції у розкритті авторських інтенцій та особливості взаємодії з контекстом. Удосконалено термінологійний апарат фразеологічних трансформацій щодо гіпе-ро-гіпонімної номінації. Розроблено типологію авторських трансформацій із ураху-ванням змін структури та/або семантики фразеологізму, упорядковано прийоми їх авторської реалізації, класифіковано вияви кожного прийому у досліджуваних текстах, з’ясовано продуктивність використання та прагматичний ефект фразеологічних видо-змін у химерній прозі Євгена Гуцала. Крім того, досліджено комбінування кількох прийомів авторської трансформації у межах одного фразеовживання; виявлено і вивчено абсолютні фразеологічні інновації письменника. У дисертації підтверджено системний характер авторського фразеотворення, використаного Євгеном Гуцалом у химерній трилогії, розкрито вагомість значення авторських фразеологічних трансформацій загальнонародної фразеології у жанро-творенні, текстотворенні, сюжетотворенні, заголовкотворенні химерної прози.
Description: Важеніна О. Г. Авторська трансформація загальнонародних фразеологізмів у химерній прозі Євгена Гуцала. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця, 2018.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2874
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. Avtoref_Text_Vazhenina.pdfВаженіна О. Г. Авторська трансформація загальнонародних фразеологізмів у химерній прозі Євгена Гуцала. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця, 2018.546,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.