Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/293
Title: Збірник тестсів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації
Authors: Гевлич, Л.Л.
Іонін, Є.Є.
Дутова, Н.В.
Томчук, В.В.
Keywords: Зібрник
Тести
Issue Date: 2019
Description: Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації під- готовлено відповідно до програм комплексного атестаційного іспиту з фі- нансового обліку, управлінського обліку, обліку і звітності в оподаткуванні, аудиту та бухгалтерської експертизи та аналізу господарської діяльності для студентів за ступенем освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування».
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/293
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54_ЗБІРНИК ТЕСТІВ ДО АТЕСТАЦІЇ.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.