Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/295
Title: Робоча програма науково-дослідної практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації
Authors: Гевлич, Л.Л.
Дутова, Н.В.
Костенко, О.К.
Поліщук, О.Т.
Разборська, О.О.
Keywords: Робоча програма
Issue Date: 2018
Description: Робоча програма науково науково-дослідної практичної підготовки та методичні рекомен- дації щодо її організації підготовлені відповідно до освітньої програми «Облік і оподат-кування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Магістр». Пояснює мету та завдання практики. Містить методичні рекомендації щодо проходження практики, ре- комендації щодо її змісту та оформлення звіту звіту. Рекомендується для студентів СО «Магістр» спеціальності «Облік і оподатку-вання» всіх форм навчання, викладачів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/295
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071_ОІО_Магістерська_практика_2018.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.