Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/296
Title: Методичні рекомендації до написання курсових робіт зі спеціальності для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Магістр»
Authors: Гевлич, Л.Л.
Дутова, Н.В.
Костенко, О.К.
Keywords: Методичні рекомендації
Курсова робота
Облік і оподаткування
Issue Date: 2018
Description: Методичні рекомендації підготовлені відповідно до освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Пояснюють етапи процесу написання курсової роботи зі спеціальності, містять рекомен-дації щодо її змісту та структури, перелік тем, вимоги щодо оформлення. Рекомендуються для студентів I курсу спеціальності «Облік і оподатку-вання» СО «Магістр» всіх форм навчання, викладачів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/296
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071_ОіО_Метод.рек_курс зі спец.pdf566,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.