Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/297
Title: Методичні рекомендації до написання курсових робіт із фахових дисциплін
Authors: Гевлич, Л.Л.
Дутова, Н.В.
Костенко, О.К.
Тарасенко, Л.О.
Keywords: Методичні рекомендації
Курсова робота
Issue Date: 2018
Description: Методичні рекомендації підготовлені відповідно до освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Пояснюють етапи процесу написання курсових робіт із бухгалтерського обліку, фінансового обліку, аудиту та бухгалтерської експертизи, містять рекомендації щодо їх змісту та структури, перелік тем, вимоги щодо оформлення. Рекомендуються для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» СО «Бака-лавр» усіх форм навчання, викладачів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/297
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071_ОіО_Метод.рек_курс_фах.дисц.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.