Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/311
Title: Методичні студії
Other Titles: Збірник науково-методичних праць
Authors: Аксьонова, Інна
Бугайко, Юлія
Гончарук, Анна
Домрачева, Ірина
Доценко, Марія
Загнітко, Анатолій
Кириченко, Марія
Важеніна, Олена
Грачова, Аліна
Дмитрієва, Дар’я
Кириченко, Марія
Конопленко, Наталія
Кравченко, Євдокія
Кравченко, Володимир
Мала, Юлія
Сидоренко, Вікторія
Шатілова, Олена
Бортун, Каріна
Вінтонів, Михайло
Сегін, Любомир
Козаченко, Олена
Митько, Неля
Хруленко, Ольга
Шингоф, Ірина
Леонова, Марія
Keywords: Методичні студії
Issue Date: 2016
Description: Розглянуто актуальні питання сучасних технологій викладання гуманітарних дис-циплін. З’ясовано шляхи формування учителя як конкурентноспроможного фахівця за умови модернізації освітньої галузі. Простежено сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців-гуманітаріїв. Виявлено напрями удосконалення шкільної освіти в контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України. Проаналізовано соціально-педагогічний комплекс із пог-либленим висвітленням теоретичних і практичних аспектів. Розкрито етнопедагогічні засади вивчення гуманітарних дисциплін. Видання адресоване викладачам вищої школи, вчителям загальноосвітніх шкіл та закладів альтернативної освіти, студентам, аспірантам, усім, хто цікавиться сучас-ними педагогічними технологіями.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/311
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні студії 5 2017.pdf2,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.