Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/314
Title: Virtus
Other Titles: Scientific Journal
Authors: Асєєва, О.А.
Бредун, І.В.
Компанієць, Л.В.
Горбань, Р.А.
Дячок, О.М.
Зайченко, О.Г.
Мазуркевич, О.П.
Плахтій, М.П.
Барбашова, І.А.
Іванова, В.В.
Кононець, М.О
Винославська, О.В.
Матейко, Н.М.
Пагава, О.В.
Акімова, О.М.
Борбич, Н.В.
Вем’ян, В.Г.
Гавриш, І.І.
Гавриш, В.В.
Герлянд, Т.М.
Греб, М.М.
Грищенко, Я.С.
Волкова, О.А.
Давиденко, В.М.
Матейко, Т.Н.
Ситак, И.В.
Денисюк, О.Я.
Титаренко, Н.В.
Доннік, М.С.
Євтушенко, О.Е.
Єгорова, І.В.
Зеліско, Л.І.
Іваненко, А.М.
Іваненко, В.В.
Калько, І.В.
Керницький, О.М.
Кир’ян, Т.І.
Кляп, М.І.
Білавич, Г.В.
Трач, Н.В.
Голубнича, К.О.
Гуцуляк, Т.Є.
Зелік, О.А.
Козловська, Д.В.
Кучеренко, О.Ф.
Андреєва, Т.Т.
Білавич, І.В.
Кариков, С.А.
Руда, В.В.
Волков, С.В.
Коваленко, Д.А.
Галушка, Є.О.
Івоняк, Н.Д.
Фестич, С.А.
Пакон, О.Д.
Карпенко, А.В.
Issue Date: 2017
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/314
ISSN: 2410-4388
2415-3133
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Journal13.pdf5,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.