Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/334
Title: Axiophraseme pragmatics: representation of code culture in the axiological world's image
Other Titles: (on the Material of English, German, Ukrainian and Russian)
Authors: Краснобаєва-Чорна, Ж.В.
Keywords: Аксіофраземна прагматика
Категоризація
Код культури
Оцінка
Фразема
Цінність
Ціннісна картина світу
Issue Date: 2017
Description: У статті визначено роль асоціативів у презентації цінностей в англійській, німецькій, українській і російській фраземіці з проекцією на соматичний, біоморфний, природний, колоративний, квантитативний, гастрономічний коди культури й окреслено специфіку функціонування компонентів фраземи – соматизмів, зоосемізмів, фітокомпонентів, колоративів, числових компонентів, метеокомпонентів тощо – на фраземному рівні ціннісної картини світу. Фраземи з асоціативами в аксіофраземній прагматиці визначувані емоційно-експресивною й оцінною функціями, сприяють формуванню негативного або позитивного образу певного об’єкта.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/334
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Краснобаєва-Чорна_ЛС_33_2017.pdf250,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.