Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/338
Title: The level model of beauty value in phrasemics
Authors: Краснобаєва-Чорна, Ж.В.
Keywords: Оцінка
Рівень осмислення
Рівень значущості
Рівень переживання
Фразема
Фраземіка
Цінність
Issue Date: 2019
Description: Красу позиціоновано в статті як вищу, абсолютну цінність життя з акцентуванням проблеми її розуміння: одночасна актуалізація незаперечної сутності краси та її відносності, мінливості критеріїв, суб’єктивності оцінок тощо. Цінність краса репрезентує естетичний рівень ціннісної картини світу. Фраземіка передбачає виділення найбільш типових і сталих змістових ознак цінності краса, які виокремили та зафіксували носії мови, що підкріплено в студіюванні залученням розмаїтого ілюстративного матеріалу. Опис цінності краса здійснено у фраземіці за допомогою методу параметричного аналізу семантичної структури фраземи з опертям на оцін-ний макрокомпонент і методу ідеографічного групування (фраземна аксіологічна опозиція «вродливий – зовні непоказний, непривабливий»). Трирівнева модель аналізованої цінності представлена рівнями осмислення, значу-щості та переживання.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/338
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Краснобаєва-Чорна_ЛС_37_2019.pdf352,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.