Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/349
Title: Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення в українській мові
Authors: Коваль, Л.М.
Keywords: Семантичний синтаксис
Головний компонент односкладного речення
Номінативне речення
Предикат
Предикатний іменник
Непредикатний іменник
Предикатно-непредикатний іменник
Семантично елементарне речення
Issue Date: 2014
Description: У статті репрезентовано систему кореляцій міжрівневих ознак головного компонента номінативного речення в українській мові. Семантико-синтаксичних корелятів головного компонента номінативного речення визначено відповідно до семантико-синтаксичного потенціалу його іменникової основи – предикатний, непредикатний, предикатно-непредикатний іменник. Базовим предикатом головного компонента номінативного речення, вираженого предикатним іменником, визначено предикат стану, схарактеризовано специфіку кореляцій головного компонента з фізичним, фізіологічним, психоемоційним та інтелектуальним різновидами предиката внутрішнього стану та предикатом усеохопного зовнішнього стану довкілля. Як семантико-синтаксичний відповідник головного компонента номінативного речення, експлікованого непредикатним іменником, репрезентовано семантично елементарне речення, сформоване екзистенційним предикатом та суб’єктом відповідної семантики. Окремо проаналізовано асиметричну кореляцію головного компонента, представленого цілісним прикметниково-іменниковим сполученням, до складу якого входить непредикатний іменник, із семантично елементарним реченням зразка «предикат якісного стану + суб’єкт якісного стану». З’ясовано співвідношення формально-синтаксичних та семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення, вираженого предикатно-непредикатним іменником – стилістично маркованою і стилістично нейтральною назвою істоти, із дво- та трикомпонентним семантично елементарним реченням.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/349
Appears in Collections:Бібліографічні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.