Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/353
Title: Предикат стану як семантико-синтаксичний корелят дієслівного головного компонента безособового речення української мови
Authors: Коваль, Л.М.
Issue Date: 2013
Description: У статті проаналізовано дієслівний головний компонент безособового речення української мови в аспекті між’ярусних співвідношень, зокрема встановлено, що його семантико-синтаксичним корелятом є предикат стану; визначено диференційні лінгвальні параметри та семантичну типологію віддієслівних предикатів стану в безособовому реченні української мови; проаналізовано та зіставлено значеннєву специфіку предикатів стану, виражених одноособовими дієсловами та особовими дієсловами в безособовому вжитку.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/353
Appears in Collections:Бібліографічні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.