Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/359
Title: Синтаксичні фразеологізми і прецедентні феномени: зони перетину
Authors: Ситар, Г.В.
Keywords: Модель речення
Прецедентна одиниця
Прецедентний феномен
Синтаксичний фразеологізм
Українська мова
Фразеологізоване речення
Issue Date: 2016
Description: Статтю присвячено розгляду синтаксичних фразеологізмів у прагматичному аспекті, зокрема вивченню закономірностей взаємодії синтаксичних фразеологізмів та прецедентних феноменів на матеріалі української мови. Показано, що за допомогою поєднання цих явищ мовці забезпечують привертання уваги адресатів, здійснюють прихований вплив на них, виражають власне ставлення до реалій дійсності, тобто виконують фатичну, маніпулятивну та експресивну функції. Виділено дві основні зони перетину синтаксичних фразеологізмів та прецедентних феноменів.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/359
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ситар_ЛС_31_2016.pdf231,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.